Cầu giải đặc biệt theo thứ Truyền Thống, 3 ngày trước 07-12-2022

Soi cầu Đặc Biệt theo thứCầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là: 7 ngày

Cầu giải đặc biệt theo thứ Truyền Thống, 3 ngày trước 07-12-2022

Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Xem thêm số cầu xuất hiện theo cặp để xem thêm.

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9


Kết quả cụ thể hàng ngày

Chi tiết cầu Đặc biệt theo thứ Truyền Thống biên độ: 3 ngày tính từ ngày 07-12-2022. Cặp số: - xuất hiện: lần
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

Kết quả Chủ Nhật ngày 04-12-2022
Đặc biệt05028
Giải nhất94007
Giải nhì1878339801
Giải ba502964992694188
859578872036286
Giải tư7781922864836636
Giải năm584193202564
565196616285
Giải sáu517782277
Giải bảy21106739

Loto: Đặc biệt - 28


Kết quả Chủ Nhật ngày 27-11-2022
Đặc biệt67857
Giải nhất24762
Giải nhì1544104864
Giải ba082716642862919
753658578721002
Giải tư0896507291857394
Giải năm383284082046
548671822401
Giải sáu695320642
Giải bảy42552180

Loto: Đặc biệt - 57


Kết quả Chủ Nhật ngày 20-11-2022
Đặc biệt80770
Giải nhất74803
Giải nhì8857042720
Giải ba538760802667336
037044340816903
Giải tư2018853235642072
Giải năm840977390074
907405736822
Giải sáu820944037
Giải bảy52336124

Loto: Đặc biệt - 70


Kết quả Chủ Nhật ngày 13-11-2022
Đặc biệt96305
Giải nhất67959
Giải nhì2064633331
Giải ba930518613860171
340107761240721
Giải tư7922740249969753
Giải năm902807986142
518130050430
Giải sáu913266605
Giải bảy20213601

Loto: Đặc biệt - 05