Tổng hợp cầu Truyền Thống từ 12-09-2021 đến 19-09-2021

Thông báo

Kiểm tra lịch sử cầu lotoTổng hợp cầu Truyền Thống từ 12-09-2021 đến 19-09-2021

Hướng dẫn:

  • Các cột dọc tương ứng với vị trí thứ nhất tạo cầu
  • Các hàng ngang tương ứng với vị trí thứ hai tạo cầu
  • Giá trị trong các ô là số lượng cầu tạo được với hai vị trí tương ứng
  • Khi đưa chuột qua các ô, bạn sẽ xem được liệt kê độ dài các cầu và số lượng
  • Khi click chuột vào giá trị ở các ô, bạn sẽ được đưa sang trang kiểm tra lịch sử cầu để xem được cụ thể hơn

Lưu ý, do tính năng phức tạp và cần sử dụng nhiều tới hệ thống tính toán, ketqua.net tạm thời chỉ cập nhật kết quả mới cho tính năng này sau 19:00 hàng ngày