Thống kê tần số nhịp Truyền Thống bộ số 23

Thông báo

Thống kê tần suất nhịp loto

Thống kê tần số nhịp Truyền Thống bộ số 23

NgàyThứSố lần vềVề ở giảiSố nhịp xuất hiện
15-01-2022Thứ bảy1G5-2; 7
08-01-2022Thứ bảy1G7-2; 10
29-12-2021Thứ tư1G7-1; 5
24-12-2021Thứ sáu1G0-1; 2
22-12-2021Thứ tư1G5-4; 1
21-12-2021Thứ ba1G2-1; 1
20-12-2021Thứ hai1G5-1; 1
19-12-2021Chủ nhật1G3-5; 2
17-12-2021Thứ sáu1G6-1;
Tổng số lần về:9 lần