Thống kê tần số nhịp Truyền Thống bộ số 23

Thống kê tần suất nhịp loto

Thống kê tần số nhịp Truyền Thống bộ số 23

NgàyThứSố lần vềVề ở giảiSố nhịp xuất hiện
19-01-2023Thứ năm1G7-2; 3
16-01-2023Thứ hai2G4-3; G7-4; 9
07-01-2023Thứ bảy1G5-6;
Tổng số lần về:4 lần