Thống kê chu kỳ đặc biệt Truyền Thống

Thống kê chu kỳ đặc biệt


Thống kê chu kỳ đặc biệt Truyền Thống

1.Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đầuMax gan
Đầu 0 ra ngày 20-02-2024 (57406) đến 20-02-2024 vẫn chưa ra là 0 ngày61 ngày
Đầu 1 ra ngày 22-01-2024 (36910) đến 20-02-2024 vẫn chưa ra là 25 ngày72 ngày
Đầu 2 ra ngày 30-01-2024 (08524) đến 20-02-2024 vẫn chưa ra là 17 ngày84 ngày
Đầu 3 ra ngày 15-02-2024 (48331) đến 20-02-2024 vẫn chưa ra là 5 ngày64 ngày
Đầu 4 ra ngày 01-02-2024 (87444) đến 20-02-2024 vẫn chưa ra là 15 ngày66 ngày
Đầu 5 ra ngày 08-02-2024 (85852) đến 20-02-2024 vẫn chưa ra là 8 ngày59 ngày
Đầu 6 ra ngày 16-02-2024 (34864) đến 20-02-2024 vẫn chưa ra là 4 ngày64 ngày
Đầu 7 ra ngày 14-02-2024 (17670) đến 20-02-2024 vẫn chưa ra là 6 ngày62 ngày
Đầu 8 ra ngày 07-02-2024 (67384) đến 20-02-2024 vẫn chưa ra là 9 ngày66 ngày
Đầu 9 ra ngày 17-02-2024 (58294) đến 20-02-2024 vẫn chưa ra là 3 ngày56 ngày

2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đuôiMax gan
Đuôi 0 ra ngày 14-02-2024 (17670) đến 20-02-2024 vẫn chưa ra là 6 ngày57 ngày
Đuôi 1 ra ngày 19-02-2024 (75801) đến 20-02-2024 vẫn chưa ra là 1 ngày71 ngày
Đuôi 2 ra ngày 08-02-2024 (85852) đến 20-02-2024 vẫn chưa ra là 8 ngày78 ngày
Đuôi 3 ra ngày 18-02-2024 (39903) đến 20-02-2024 vẫn chưa ra là 2 ngày68 ngày
Đuôi 4 ra ngày 17-02-2024 (58294) đến 20-02-2024 vẫn chưa ra là 3 ngày87 ngày
Đuôi 5 ra ngày 25-01-2024 (77375) đến 20-02-2024 vẫn chưa ra là 22 ngày61 ngày
Đuôi 6 ra ngày 20-02-2024 (57406) đến 20-02-2024 vẫn chưa ra là 0 ngày66 ngày
Đuôi 7 ra ngày 06-02-2024 (91267) đến 20-02-2024 vẫn chưa ra là 10 ngày68 ngày
Đuôi 8 ra ngày 18-01-2024 (54998) đến 20-02-2024 vẫn chưa ra là 29 ngày106 ngày
Đuôi 9 ra ngày 03-02-2024 (33389) đến 20-02-2024 vẫn chưa ra là 13 ngày71 ngày

3. Chu kì gần nhất của các tổng của 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ tổngMax gan
Tổng 0 ra ngày 16-02-2024 (34864) đến 20-02-2024 vẫn chưa ra là 4 ngày54 ngày
Tổng 1 ra ngày 19-02-2024 (75801) đến 20-02-2024 vẫn chưa ra là 1 ngày70 ngày
Tổng 2 ra ngày 07-02-2024 (67384) đến 20-02-2024 vẫn chưa ra là 9 ngày84 ngày
Tổng 3 ra ngày 18-02-2024 (39903) đến 20-02-2024 vẫn chưa ra là 2 ngày77 ngày
Tổng 4 ra ngày 15-02-2024 (48331) đến 20-02-2024 vẫn chưa ra là 5 ngày62 ngày
Tổng 5 ra ngày 23-01-2024 (87441) đến 20-02-2024 vẫn chưa ra là 24 ngày58 ngày
Tổng 6 ra ngày 20-02-2024 (57406) đến 20-02-2024 vẫn chưa ra là 0 ngày68 ngày
Tổng 7 ra ngày 14-02-2024 (17670) đến 20-02-2024 vẫn chưa ra là 6 ngày54 ngày
Tổng 8 ra ngày 01-02-2024 (87444) đến 20-02-2024 vẫn chưa ra là 15 ngày67 ngày
Tổng 9 ra ngày 19-01-2024 (14609) đến 20-02-2024 vẫn chưa ra là 28 ngày91 ngày

Email: [email protected] Skype: ketqua.net Liên hệ quảng cáo Xổ số Vietlott
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! DMCA.com Protection Status | Copyright ketqua.net - 2017