Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Thống kê tần suất bộ sốHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
71145 ngày (29.00%)163 lần ( 1.2%) 1.12 lần/ngày (112.41%)
92141 ngày (28.20%)156 lần ( 1.2%) 1.11 lần/ngày (110.64%)
31140 ngày (28.00%)154 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
76139 ngày (27.80%)156 lần ( 1.2%) 1.12 lần/ngày (112.23%)
13137 ngày (27.40%)156 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (113.87%)
66137 ngày (27.40%)158 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (115.33%)
18136 ngày (27.20%)154 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.24%)
70136 ngày (27.20%)158 lần ( 1.2%) 1.16 lần/ngày (116.18%)
90135 ngày (27.00%)155 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.81%)
01134 ngày (26.80%)150 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.94%)
12132 ngày (26.40%)149 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.88%)
46131 ngày (26.20%)150 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.50%)
41130 ngày (26.00%)149 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.62%)
43130 ngày (26.00%)144 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.77%)
10129 ngày (25.80%)147 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.95%)
91129 ngày (25.80%)144 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.63%)
26128 ngày (25.60%)148 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.62%)
55128 ngày (25.60%)153 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (119.53%)
67128 ngày (25.60%)138 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (107.81%)
34127 ngày (25.40%)138 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.66%)
38127 ngày (25.40%)145 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
47127 ngày (25.40%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.60%)
64127 ngày (25.40%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.60%)
72127 ngày (25.40%)147 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.75%)
19126 ngày (25.20%)141 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.90%)
74126 ngày (25.20%)150 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.05%)
94126 ngày (25.20%)141 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.90%)
04125 ngày (25.00%)141 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.80%)
07125 ngày (25.00%)148 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.40%)
20125 ngày (25.00%)140 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
50125 ngày (25.00%)144 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.20%)
30124 ngày (24.80%)144 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.13%)
96124 ngày (24.80%)138 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.29%)
54123 ngày (24.60%)141 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.63%)
84123 ngày (24.60%)140 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
93123 ngày (24.60%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
53122 ngày (24.40%)133 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.02%)
60122 ngày (24.40%)139 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.93%)
63122 ngày (24.40%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.48%)
65122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
68122 ngày (24.40%)145 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.85%)
77122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
11121 ngày (24.20%)140 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.70%)
40121 ngày (24.20%)141 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.53%)
25120 ngày (24.00%)131 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.17%)
28120 ngày (24.00%)137 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
36120 ngày (24.00%)132 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
05119 ngày (23.80%)140 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.65%)
99119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
33118 ngày (23.60%)132 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.86%)
58118 ngày (23.60%)125 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (105.93%)
97118 ngày (23.60%)132 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.86%)
98118 ngày (23.60%)131 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
08117 ngày (23.40%)125 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.84%)
27116 ngày (23.20%)133 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.66%)
29116 ngày (23.20%)127 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.48%)
32116 ngày (23.20%)136 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.24%)
48116 ngày (23.20%)135 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.38%)
51116 ngày (23.20%)126 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.62%)
57116 ngày (23.20%)128 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.34%)
85116 ngày (23.20%)131 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
00115 ngày (23.00%)136 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.26%)
23115 ngày (23.00%)131 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.91%)
42115 ngày (23.00%)138 lần ( 1.0%) 1.20 lần/ngày (120.00%)
95115 ngày (23.00%)129 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
22114 ngày (22.80%)123 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.89%)
24114 ngày (22.80%)135 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.42%)
61114 ngày (22.80%)127 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.40%)
06113 ngày (22.60%)122 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.96%)
37113 ngày (22.60%)124 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.73%)
69113 ngày (22.60%)134 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.58%)
02112 ngày (22.40%)134 lần ( 1.0%) 1.20 lần/ngày (119.64%)
15112 ngày (22.40%)135 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (120.54%)
59112 ngày (22.40%)127 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
75112 ngày (22.40%)121 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.04%)
03111 ngày (22.20%)124 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.71%)
14111 ngày (22.20%)123 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.81%)
39111 ngày (22.20%)125 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
35110 ngày (22.00%)124 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.73%)
80110 ngày (22.00%)126 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.55%)
52109 ngày (21.80%)119 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.17%)
78109 ngày (21.80%)128 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (117.43%)
81109 ngày (21.80%)118 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.26%)
83109 ngày (21.80%)125 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.68%)
21108 ngày (21.60%)123 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.89%)
56108 ngày (21.60%)120 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
79108 ngày (21.60%)122 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.96%)
16107 ngày (21.40%)126 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (117.76%)
62107 ngày (21.40%)122 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.02%)
09106 ngày (21.20%)118 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.32%)
17106 ngày (21.20%)120 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.21%)
87106 ngày (21.20%)124 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.98%)
45105 ngày (21.00%)124 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (118.10%)
88105 ngày (21.00%)125 lần ( 0.9%) 1.19 lần/ngày (119.05%)
44103 ngày (20.60%)121 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (117.48%)
49103 ngày (20.60%)122 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (118.45%)
73103 ngày (20.60%)113 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (109.71%)
8299 ngày (19.80%)116 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (117.17%)
8997 ngày (19.40%)109 lần ( 0.8%) 1.12 lần/ngày (112.37%)
8691 ngày (18.20%)114 lần ( 0.8%) 1.25 lần/ngày (125.27%)