Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Thông báo

Thống kê tần suất bộ sốHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
88149 ngày (29.80%)166 lần ( 1.2%) 1.11 lần/ngày (111.41%)
02139 ngày (27.80%)153 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (110.07%)
11138 ngày (27.60%)158 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (114.49%)
71136 ngày (27.20%)150 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (110.29%)
42135 ngày (27.00%)151 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.85%)
48135 ngày (27.00%)158 lần ( 1.2%) 1.17 lần/ngày (117.04%)
38134 ngày (26.80%)157 lần ( 1.2%) 1.17 lần/ngày (117.16%)
79134 ngày (26.80%)159 lần ( 1.2%) 1.19 lần/ngày (118.66%)
08133 ngày (26.60%)158 lần ( 1.2%) 1.19 lần/ngày (118.80%)
80133 ngày (26.60%)155 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.54%)
82133 ngày (26.60%)150 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.78%)
06132 ngày (26.40%)143 lần ( 1.1%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
33132 ngày (26.40%)150 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
64132 ngày (26.40%)147 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.36%)
04129 ngày (25.80%)142 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
13129 ngày (25.80%)145 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
41129 ngày (25.80%)152 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.83%)
10128 ngày (25.60%)147 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.84%)
59128 ngày (25.60%)141 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.16%)
95128 ngày (25.60%)143 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.72%)
36127 ngày (25.40%)145 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
90127 ngày (25.40%)146 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.96%)
84126 ngày (25.20%)140 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
98126 ngày (25.20%)148 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.46%)
81125 ngày (25.00%)144 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.20%)
97124 ngày (24.80%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.52%)
09123 ngày (24.60%)141 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.63%)
19123 ngày (24.60%)137 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.38%)
49123 ngày (24.60%)145 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.89%)
54123 ngày (24.60%)133 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.13%)
68123 ngày (24.60%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
83123 ngày (24.60%)135 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.76%)
87123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
21122 ngày (24.40%)145 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.85%)
35122 ngày (24.40%)137 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
37122 ngày (24.40%)135 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.66%)
39122 ngày (24.40%)141 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.57%)
93122 ngày (24.40%)142 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.39%)
12121 ngày (24.20%)138 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
17121 ngày (24.20%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
67121 ngày (24.20%)137 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
99121 ngày (24.20%)132 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
14120 ngày (24.00%)146 lần ( 1.1%) 1.22 lần/ngày (121.67%)
16120 ngày (24.00%)147 lần ( 1.1%) 1.23 lần/ngày (122.50%)
22120 ngày (24.00%)137 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
63120 ngày (24.00%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
18119 ngày (23.80%)139 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
25119 ngày (23.80%)130 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.24%)
43119 ngày (23.80%)137 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
46119 ngày (23.80%)135 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
55119 ngày (23.80%)135 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
70119 ngày (23.80%)133 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
94119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
86118 ngày (23.60%)135 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
03116 ngày (23.20%)132 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
52116 ngày (23.20%)136 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.24%)
75116 ngày (23.20%)132 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
85116 ngày (23.20%)134 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.52%)
96116 ngày (23.20%)132 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
00115 ngày (23.00%)124 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.83%)
15115 ngày (23.00%)131 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.91%)
23115 ngày (23.00%)123 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.96%)
31115 ngày (23.00%)131 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.91%)
40115 ngày (23.00%)135 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.39%)
66115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
74115 ngày (23.00%)123 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.96%)
77115 ngày (23.00%)131 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.91%)
89115 ngày (23.00%)131 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.91%)
05114 ngày (22.80%)129 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.16%)
07113 ngày (22.60%)135 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.47%)
29113 ngày (22.60%)130 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
32113 ngày (22.60%)123 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.85%)
56113 ngày (22.60%)123 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.85%)
61113 ngày (22.60%)130 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
45112 ngày (22.40%)134 lần ( 1.0%) 1.20 lần/ngày (119.64%)
60112 ngày (22.40%)120 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.14%)
76112 ngày (22.40%)120 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.14%)
47111 ngày (22.20%)128 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
62111 ngày (22.20%)124 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.71%)
78111 ngày (22.20%)126 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.51%)
26110 ngày (22.00%)126 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.55%)
53110 ngày (22.00%)127 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
91110 ngày (22.00%)127 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
28109 ngày (21.80%)125 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.68%)
30109 ngày (21.80%)123 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.84%)
57109 ngày (21.80%)121 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.01%)
65109 ngày (21.80%)117 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.34%)
51108 ngày (21.60%)120 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
92108 ngày (21.60%)123 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.89%)
01107 ngày (21.40%)127 lần ( 0.9%) 1.19 lần/ngày (118.69%)
50107 ngày (21.40%)116 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.41%)
24106 ngày (21.20%)121 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.15%)
72106 ngày (21.20%)125 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (117.92%)
20105 ngày (21.00%)122 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.19%)
44105 ngày (21.00%)123 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (117.14%)
58105 ngày (21.00%)116 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.48%)
69105 ngày (21.00%)122 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.19%)
34104 ngày (20.80%)115 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.58%)
27101 ngày (20.20%)111 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (109.90%)
7386 ngày (17.20%)101 lần ( 0.7%) 1.17 lần/ngày (117.44%)