Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Thông báo

Thống kê tần suất bộ sốHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
18143 ngày (28.60%)165 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
63142 ngày (28.40%)160 lần ( 1.2%) 1.13 lần/ngày (112.68%)
71138 ngày (27.60%)155 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.32%)
13136 ngày (27.20%)154 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.24%)
47135 ngày (27.00%)153 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
66135 ngày (27.00%)157 lần ( 1.2%) 1.16 lần/ngày (116.30%)
10134 ngày (26.80%)157 lần ( 1.2%) 1.17 lần/ngày (117.16%)
41134 ngày (26.80%)155 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.67%)
68133 ngày (26.60%)157 lần ( 1.2%) 1.18 lần/ngày (118.05%)
08131 ngày (26.20%)146 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.45%)
11131 ngày (26.20%)154 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.56%)
33131 ngày (26.20%)147 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.21%)
60131 ngày (26.20%)148 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.98%)
67131 ngày (26.20%)142 lần ( 1.1%) 1.08 lần/ngày (108.40%)
90129 ngày (25.80%)147 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.95%)
43128 ngày (25.60%)146 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.06%)
46128 ngày (25.60%)149 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.41%)
76128 ngày (25.60%)143 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.72%)
25127 ngày (25.40%)136 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (107.09%)
31127 ngày (25.40%)145 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
04126 ngày (25.20%)141 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.90%)
77126 ngày (25.20%)145 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.08%)
84126 ngày (25.20%)142 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.70%)
19125 ngày (25.00%)141 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.80%)
38124 ngày (24.80%)143 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
54124 ngày (24.80%)140 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.90%)
64124 ngày (24.80%)138 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.29%)
70124 ngày (24.80%)144 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.13%)
74124 ngày (24.80%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.52%)
99124 ngày (24.80%)139 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.10%)
01123 ngày (24.60%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
32123 ngày (24.60%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
75123 ngày (24.60%)137 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.38%)
92123 ngày (24.60%)135 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.76%)
93123 ngày (24.60%)140 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
98123 ngày (24.60%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.57%)
02122 ngày (24.40%)141 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.57%)
97122 ngày (24.40%)134 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.84%)
12121 ngày (24.20%)139 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.88%)
29121 ngày (24.20%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
39121 ngày (24.20%)138 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
94121 ngày (24.20%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
07120 ngày (24.00%)142 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.33%)
42120 ngày (24.00%)140 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
49120 ngày (24.00%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
36119 ngày (23.80%)132 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.92%)
59119 ngày (23.80%)135 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
65119 ngày (23.80%)133 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
06118 ngày (23.60%)129 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.32%)
45118 ngày (23.60%)144 lần ( 1.1%) 1.22 lần/ngày (122.03%)
50118 ngày (23.60%)132 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.86%)
95118 ngày (23.60%)130 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.17%)
05117 ngày (23.40%)138 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.95%)
27117 ngày (23.40%)135 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
37117 ngày (23.40%)127 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.55%)
53117 ngày (23.40%)126 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.69%)
22116 ngày (23.20%)128 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.34%)
30116 ngày (23.20%)135 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.38%)
48116 ngày (23.20%)138 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.97%)
69116 ngày (23.20%)135 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.38%)
72116 ngày (23.20%)141 lần ( 1.0%) 1.22 lần/ngày (121.55%)
96116 ngày (23.20%)128 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.34%)
55115 ngày (23.00%)132 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
79115 ngày (23.00%)132 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
81115 ngày (23.00%)127 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.43%)
88115 ngày (23.00%)137 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.13%)
91115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
40114 ngày (22.80%)135 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.42%)
82114 ngày (22.80%)127 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.40%)
23113 ngày (22.60%)125 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.62%)
51113 ngày (22.60%)123 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.85%)
15112 ngày (22.40%)127 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
26112 ngày (22.40%)128 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
52112 ngày (22.40%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
58112 ngày (22.40%)120 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.14%)
85112 ngày (22.40%)129 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.18%)
80111 ngày (22.20%)134 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (120.72%)
03110 ngày (22.00%)125 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
56110 ngày (22.00%)121 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
09109 ngày (21.80%)121 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.01%)
20109 ngày (21.80%)126 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.60%)
28109 ngày (21.80%)129 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.35%)
61109 ngày (21.80%)120 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.09%)
83109 ngày (21.80%)122 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.93%)
16108 ngày (21.60%)132 lần ( 1.0%) 1.22 lần/ngày (122.22%)
17108 ngày (21.60%)122 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.96%)
34108 ngày (21.60%)115 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (106.48%)
44108 ngày (21.60%)134 lần ( 1.0%) 1.24 lần/ngày (124.07%)
62108 ngày (21.60%)125 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.74%)
00107 ngày (21.40%)120 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.15%)
24107 ngày (21.40%)128 lần ( 0.9%) 1.20 lần/ngày (119.63%)
35107 ngày (21.40%)120 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.15%)
57107 ngày (21.40%)115 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.48%)
78107 ngày (21.40%)125 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.82%)
89106 ngày (21.20%)123 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.04%)
21105 ngày (21.00%)119 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
87105 ngày (21.00%)121 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.24%)
73100 ngày (20.00%)110 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
1498 ngày (19.60%)111 lần ( 0.8%) 1.13 lần/ngày (113.27%)
8698 ngày (19.60%)118 lần ( 0.9%) 1.20 lần/ngày (120.41%)