Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Thống kê tần suất bộ sốHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
38142 ngày (28.40%)162 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (114.08%)
70142 ngày (28.40%)162 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (114.08%)
18141 ngày (28.20%)160 lần ( 1.2%) 1.13 lần/ngày (113.48%)
64139 ngày (27.80%)155 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.51%)
92139 ngày (27.80%)157 lần ( 1.2%) 1.13 lần/ngày (112.95%)
10138 ngày (27.60%)156 lần ( 1.2%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
34138 ngày (27.60%)158 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (114.49%)
91138 ngày (27.60%)159 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (115.22%)
43136 ngày (27.20%)150 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (110.29%)
13135 ngày (27.00%)154 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.07%)
54135 ngày (27.00%)152 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.59%)
40134 ngày (26.80%)156 lần ( 1.2%) 1.16 lần/ngày (116.42%)
01133 ngày (26.60%)145 lần ( 1.1%) 1.09 lần/ngày (109.02%)
41132 ngày (26.40%)155 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.42%)
46132 ngày (26.40%)148 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.12%)
60132 ngày (26.40%)153 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.91%)
96132 ngày (26.40%)145 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (109.85%)
26131 ngày (26.20%)152 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.03%)
95131 ngày (26.20%)146 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.45%)
12130 ngày (26.00%)145 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
58130 ngày (26.00%)142 lần ( 1.1%) 1.09 lần/ngày (109.23%)
74130 ngày (26.00%)149 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.62%)
55129 ngày (25.80%)149 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.50%)
65129 ngày (25.80%)148 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.73%)
31128 ngày (25.60%)142 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.94%)
66128 ngày (25.60%)139 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.59%)
71128 ngày (25.60%)143 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.72%)
67127 ngày (25.40%)142 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.81%)
79127 ngày (25.40%)146 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.96%)
90127 ngày (25.40%)144 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
20126 ngày (25.20%)141 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.90%)
42126 ngày (25.20%)149 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.25%)
16125 ngày (25.00%)149 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.20%)
53125 ngày (25.00%)140 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
48124 ngày (24.80%)150 lần ( 1.1%) 1.21 lần/ngày (120.97%)
72124 ngày (24.80%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.52%)
04123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
76123 ngày (24.60%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.57%)
77123 ngày (24.60%)138 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
50122 ngày (24.40%)141 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.57%)
08121 ngày (24.20%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
25120 ngày (24.00%)132 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
36120 ngày (24.00%)133 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.83%)
56120 ngày (24.00%)138 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
57120 ngày (24.00%)138 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
05119 ngày (23.80%)137 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
19119 ngày (23.80%)133 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
68119 ngày (23.80%)139 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
97119 ngày (23.80%)135 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
17118 ngày (23.60%)134 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
22118 ngày (23.60%)124 lần ( 0.9%) 1.05 lần/ngày (105.08%)
39118 ngày (23.60%)133 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
94118 ngày (23.60%)133 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
29117 ngày (23.40%)129 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.26%)
33117 ngày (23.40%)135 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
99116 ngày (23.20%)130 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.07%)
44115 ngày (23.00%)132 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
32114 ngày (22.80%)133 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
51114 ngày (22.80%)123 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.89%)
93114 ngày (22.80%)132 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
00113 ngày (22.60%)134 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.58%)
52113 ngày (22.60%)124 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.73%)
23112 ngày (22.40%)125 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.61%)
37112 ngày (22.40%)124 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.71%)
49112 ngày (22.40%)135 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (120.54%)
62112 ngày (22.40%)132 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.86%)
85112 ngày (22.40%)128 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
06111 ngày (22.20%)119 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.21%)
21111 ngày (22.20%)123 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.81%)
35111 ngày (22.20%)129 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.22%)
47111 ngày (22.20%)129 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.22%)
63111 ngày (22.20%)121 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.01%)
75111 ngày (22.20%)120 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.11%)
84111 ngày (22.20%)128 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
98111 ngày (22.20%)123 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.81%)
07110 ngày (22.00%)130 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
28110 ngày (22.00%)125 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
30110 ngày (22.00%)128 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.36%)
88110 ngày (22.00%)127 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
02108 ngày (21.60%)127 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (117.59%)
11108 ngày (21.60%)123 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.89%)
15108 ngày (21.60%)131 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (121.30%)
61108 ngày (21.60%)119 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.19%)
82108 ngày (21.60%)125 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.74%)
83108 ngày (21.60%)119 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.19%)
09107 ngày (21.40%)120 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.15%)
59107 ngày (21.40%)125 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.82%)
89107 ngày (21.40%)119 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
24106 ngày (21.20%)125 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (117.92%)
78106 ngày (21.20%)122 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.09%)
03105 ngày (21.00%)115 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.52%)
14105 ngày (21.00%)119 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
80105 ngày (21.00%)116 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.48%)
27104 ngày (20.80%)116 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
69104 ngày (20.80%)118 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.46%)
87103 ngày (20.60%)122 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (118.45%)
7399 ngày (19.80%)110 lần ( 0.8%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
8199 ngày (19.80%)109 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (110.10%)
4594 ngày (18.80%)108 lần ( 0.8%) 1.15 lần/ngày (114.89%)
8694 ngày (18.80%)111 lần ( 0.8%) 1.18 lần/ngày (118.09%)