Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Thông báo

Thống kê tần suất bộ sốHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
11142 ngày (28.40%)164 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (115.49%)
88140 ngày (28.00%)158 lần ( 1.2%) 1.13 lần/ngày (112.86%)
02136 ngày (27.20%)153 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
41136 ngày (27.20%)159 lần ( 1.2%) 1.17 lần/ngày (116.91%)
71136 ngày (27.20%)149 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (109.56%)
36135 ngày (27.00%)152 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.59%)
48135 ngày (27.00%)158 lần ( 1.2%) 1.17 lần/ngày (117.04%)
38134 ngày (26.80%)156 lần ( 1.2%) 1.16 lần/ngày (116.42%)
04133 ngày (26.60%)146 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (109.77%)
08133 ngày (26.60%)159 lần ( 1.2%) 1.20 lần/ngày (119.55%)
80133 ngày (26.60%)155 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.54%)
42132 ngày (26.40%)148 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.12%)
82132 ngày (26.40%)146 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.61%)
84132 ngày (26.40%)151 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.39%)
13131 ngày (26.20%)149 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.74%)
64131 ngày (26.20%)144 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
67131 ngày (26.20%)147 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.21%)
90130 ngày (26.00%)148 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.85%)
33129 ngày (25.80%)147 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.95%)
59129 ngày (25.80%)142 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
79129 ngày (25.80%)150 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.28%)
83128 ngày (25.60%)145 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.28%)
97128 ngày (25.60%)146 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.06%)
39127 ngày (25.40%)146 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.96%)
86127 ngày (25.40%)148 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.54%)
06126 ngày (25.20%)136 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (107.94%)
19125 ngày (25.00%)139 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.20%)
70125 ngày (25.00%)140 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
81125 ngày (25.00%)143 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.40%)
93125 ngày (25.00%)144 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.20%)
35124 ngày (24.80%)138 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.29%)
95124 ngày (24.80%)137 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.48%)
17123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
49123 ngày (24.60%)144 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.07%)
75123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
68122 ngày (24.40%)141 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.57%)
98122 ngày (24.40%)143 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.21%)
09121 ngày (24.20%)139 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.88%)
10120 ngày (24.00%)140 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
25120 ngày (24.00%)130 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
43120 ngày (24.00%)138 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
66120 ngày (24.00%)132 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
87120 ngày (24.00%)134 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
96120 ngày (24.00%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
99120 ngày (24.00%)132 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
54119 ngày (23.80%)131 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
55119 ngày (23.80%)137 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
63119 ngày (23.80%)135 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
21118 ngày (23.60%)138 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.95%)
37118 ngày (23.60%)130 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.17%)
74118 ngày (23.60%)125 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (105.93%)
29117 ngày (23.40%)133 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
31117 ngày (23.40%)133 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
32117 ngày (23.40%)128 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.40%)
78117 ngày (23.40%)133 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
00116 ngày (23.20%)123 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (106.03%)
12116 ngày (23.20%)133 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.66%)
40116 ngày (23.20%)134 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.52%)
45116 ngày (23.20%)143 lần ( 1.1%) 1.23 lần/ngày (123.28%)
57115 ngày (23.00%)124 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.83%)
85115 ngày (23.00%)132 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
07114 ngày (22.80%)137 lần ( 1.0%) 1.20 lần/ngày (120.18%)
16114 ngày (22.80%)141 lần ( 1.0%) 1.24 lần/ngày (123.68%)
46114 ngày (22.80%)131 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.91%)
47114 ngày (22.80%)133 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
60114 ngày (22.80%)123 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.89%)
76114 ngày (22.80%)121 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (106.14%)
94114 ngày (22.80%)127 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.40%)
05113 ngày (22.60%)127 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
22113 ngày (22.60%)130 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
26113 ngày (22.60%)129 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.16%)
30113 ngày (22.60%)131 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.93%)
52113 ngày (22.60%)133 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.70%)
89113 ngày (22.60%)128 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.27%)
18112 ngày (22.40%)131 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.96%)
53112 ngày (22.40%)128 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
65112 ngày (22.40%)123 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.82%)
69112 ngày (22.40%)129 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.18%)
92112 ngày (22.40%)127 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
01111 ngày (22.20%)132 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.92%)
14111 ngày (22.20%)135 lần ( 1.0%) 1.22 lần/ngày (121.62%)
15111 ngày (22.20%)123 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.81%)
50111 ngày (22.20%)120 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.11%)
51111 ngày (22.20%)123 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.81%)
03110 ngày (22.00%)123 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.82%)
27110 ngày (22.00%)122 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.91%)
56110 ngày (22.00%)120 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
61109 ngày (21.80%)126 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.60%)
20108 ngày (21.60%)127 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (117.59%)
28108 ngày (21.60%)126 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
91108 ngày (21.60%)122 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.96%)
23107 ngày (21.40%)115 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.48%)
77107 ngày (21.40%)121 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
44106 ngày (21.20%)123 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.04%)
62106 ngày (21.20%)119 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.26%)
24104 ngày (20.80%)119 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.42%)
34101 ngày (20.20%)112 lần ( 0.8%) 1.11 lần/ngày (110.89%)
58101 ngày (20.20%)111 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (109.90%)
7298 ngày (19.60%)116 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (118.37%)
7383 ngày (16.60%)95 lần ( 0.7%) 1.14 lần/ngày (114.46%)