Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Thông báo

Thống kê tần suất bộ sốHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
11147 ngày (29.40%)170 lần ( 1.3%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
71138 ngày (27.60%)157 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (113.77%)
67135 ngày (27.00%)150 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
84135 ngày (27.00%)154 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.07%)
63134 ngày (26.80%)151 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.69%)
42133 ngày (26.60%)151 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.53%)
88132 ngày (26.40%)151 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.39%)
13131 ngày (26.20%)146 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.45%)
68131 ngày (26.20%)155 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.32%)
93131 ngày (26.20%)148 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.98%)
02130 ngày (26.00%)145 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
04130 ngày (26.00%)148 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.85%)
41130 ngày (26.00%)151 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.15%)
81130 ngày (26.00%)150 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
33129 ngày (25.80%)145 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
30128 ngày (25.60%)145 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.28%)
49127 ngày (25.40%)147 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.75%)
82127 ngày (25.40%)142 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.81%)
90127 ngày (25.40%)145 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
47126 ngày (25.20%)142 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.70%)
36125 ngày (25.00%)136 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.80%)
80125 ngày (25.00%)146 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.80%)
86125 ngày (25.00%)147 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.60%)
08124 ngày (24.80%)144 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.13%)
27124 ngày (24.80%)138 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.29%)
38124 ngày (24.80%)143 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
66124 ngày (24.80%)143 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
76124 ngày (24.80%)136 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.68%)
64123 ngày (24.60%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.57%)
87123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
99123 ngày (24.60%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.57%)
18122 ngày (24.40%)140 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.75%)
32122 ngày (24.40%)137 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
69122 ngày (24.40%)145 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.85%)
06121 ngày (24.20%)131 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.26%)
19121 ngày (24.20%)136 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
46121 ngày (24.20%)139 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.88%)
75121 ngày (24.20%)134 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.74%)
97121 ngày (24.20%)143 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
21120 ngày (24.00%)143 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.17%)
31120 ngày (24.00%)137 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
45120 ngày (24.00%)144 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (120.00%)
74120 ngày (24.00%)131 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.17%)
94120 ngày (24.00%)132 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
96120 ngày (24.00%)133 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.83%)
07119 ngày (23.80%)142 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.33%)
29119 ngày (23.80%)133 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
35119 ngày (23.80%)131 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
60119 ngày (23.80%)131 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
61119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
70119 ngày (23.80%)138 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.97%)
83119 ngày (23.80%)137 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
98119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
10118 ngày (23.60%)141 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.49%)
12118 ngày (23.60%)137 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.10%)
25118 ngày (23.60%)126 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.78%)
15117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
16117 ngày (23.40%)141 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (120.51%)
20117 ngày (23.40%)135 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
48117 ngày (23.40%)137 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.09%)
85117 ngày (23.40%)138 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.95%)
09116 ngày (23.20%)132 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
37116 ngày (23.20%)125 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.76%)
40116 ngày (23.20%)134 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.52%)
43116 ngày (23.20%)129 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
92116 ngày (23.20%)132 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
57115 ngày (23.00%)123 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.96%)
79115 ngày (23.00%)134 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.52%)
00114 ngày (22.80%)123 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.89%)
05114 ngày (22.80%)133 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
26114 ngày (22.80%)132 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
39114 ngày (22.80%)131 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.91%)
56114 ngày (22.80%)126 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.53%)
59114 ngày (22.80%)125 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.65%)
78114 ngày (22.80%)131 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.91%)
95114 ngày (22.80%)127 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.40%)
54113 ngày (22.60%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
89113 ngày (22.60%)133 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.70%)
14112 ngày (22.40%)129 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.18%)
55112 ngày (22.40%)130 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.07%)
65112 ngày (22.40%)123 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.82%)
62111 ngày (22.20%)128 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
23110 ngày (22.00%)123 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.82%)
52110 ngày (22.00%)127 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
91110 ngày (22.00%)124 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.73%)
01109 ngày (21.80%)126 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.60%)
03109 ngày (21.80%)124 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.76%)
17109 ngày (21.80%)125 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.68%)
50109 ngày (21.80%)119 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.17%)
22107 ngày (21.40%)118 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.28%)
34107 ngày (21.40%)116 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.41%)
77107 ngày (21.40%)122 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.02%)
44106 ngày (21.20%)128 lần ( 0.9%) 1.21 lần/ngày (120.75%)
53106 ngày (21.20%)120 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.21%)
51105 ngày (21.00%)113 lần ( 0.8%) 1.08 lần/ngày (107.62%)
72105 ngày (21.00%)124 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (118.10%)
28104 ngày (20.80%)117 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
58104 ngày (20.80%)113 lần ( 0.8%) 1.09 lần/ngày (108.65%)
24103 ngày (20.60%)121 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (117.48%)
7393 ngày (18.60%)106 lần ( 0.8%) 1.14 lần/ngày (113.98%)